Lãnh sự Danh dự Nước Cộng Hòa Estonia tham dự Lễ Quốc Khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại TPHCM

Ủy ban nhân dân Thành phố HCM đã tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 69 năm Ngày Cách Mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2014)

Với hoạt động ý nghĩa này Lãnh sự Danh dự Nước Cộng Hòa Estonia đã đến và tham dự Lễ Quốc Khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại TPHCM