Gia hạn visa cho người Estonia đang làm việc ở Việt Nam

Gia hạn visa cho người Estonia đang làm việc ở Việt Nam

1. Thủ tục gia hạn visa Vietnam cho người Estonia nhập cảnh Việt Nam được quy định tại những văn bản pháp luật sau:

- Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị định Số 21/ NĐ_CP Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư liên tịch 01/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an - Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính số 136/1999/QĐ- BTC ngày 10/11/1999 ban hành biểu mức thu lệ phí nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

2. Đối tượng được cấp visa vào Việt Nam:

 • Những công dân Estonia được xin visa và gia hạn visa tại Việt Nam.
 • Người Estonia)  vào Việt Nam thăm thân;
 • Người Estonia vào Việt Nam với mục đích kết hôn
 • Người Estonia vào Việt Nam kinh doanh, hoạt động thương mại
 • Người Estonia vào Việt Nam du lịch
 • Nhà đầu tư nước ngoài;
 • Trưởng văn phòng đại diện các tổ chức phí chính phủ;
 • Luật sư đã được Bộ tư pháp Việt Nam cấp giấy phép hành nghề;
 • Người lao động Estonia được cấp giấy phép lao động. ...

3. Hồ sơ xin gia hạn visa cho người Estonia (hồ sơ linh hoạt tùy theo mục đích đến Việt Nam như: du lịch, đầu tư, kinh doanh, lao động)

 • Hộ chiếu của người Estonia
 • Địa chỉ tạm trú của khách.

4. Cơ quan thẩm quyền giải quyết (nộp hồ sơ tại đâu): Cơ quan xuất nhập cảnh tỉnh thành phố hoặc cục xuất nhập cảnh.

5. Thời gian: Thời gian cấp visa thông thường là 5 ngày làm việc theo quy định pháp luật.

6. Lệ phí nhà nước quy định cho việc cấp visa cho người nước ngoài là 10-100$ tùy từng thời hạn và loại visa.