Cộng hòa Estonia

- Tên nước: Cộng hòa Estonia (Republic of Estonia)

- Ngày quốc khánh: 20/08/1991 (Ngày tuyên bố độc lập).

- Thủ đô: Tallinn

- Vị trí địa lý: nằm ở Đông Âu, giáp biển Balti và Vịnh Phần Lan, nằm giữa Latvia và Nga.

- Diện tích: 45.288km2.

- Khí hậu: biển; ẩm, mùa đông không lạnh quá, mát về mùa hè.

- Dân số: 1.340.021 (ước tính năm 2010).

- Dân tộc: người Estonia 68.7%, người Nga 25.6%, người Ukraina 2.1%, người Belarus 1.2%, người Phần Lan 0.8%, các nhóm người khác 1.6% (ước tính đến 2008)

- Hành chính: Estonia được chia thành 15 tỉnh (maakond). Mỗi tỉnh có một tỉnh trưởng được chỉ định bởi chính phủ với nhiệm kỳ 5 năm và đại diện cho chính quyền quốc gia ở cấp địa phương. Sau tỉnh, Estonia lại được chia tiếp thành 227 điểm dân cư, bao gồm điểm dân cư thành thị (linn) và điểm dân cư nông thôn (vald).

- Đơn vị tiền tệ: euro (€) (EUR)

- Tôn giáo: Đạo Tin lành dòng Lutheran 13.6%, đạo Cơ đốc chính thống Orthodox 12.8%, Các dòng đạo Cơ đốc khác 1.4%, các nhóm không liên kết 34.1%, các nhóm tôn giáo khác 32%, không tôn giáo 6.1% (ước tính năm 2000)

- Ngôn ngữ: tiếng Estonia (chính thức) 67.3%, tiếng Nga 29.7%, các ngôn ngữ 2.3%, không xác định 0.7% (ước tính tới năm 2000)